lunes, 7 de septiembre de 2015

Postepowanie z zamrozonymi embrionami powstalymi w procedurach sztucznego zaplodnienia: aspekty naukowe, etyczne i prawne, en Dobrowolska, B. Pilewska-Kozak, A., Wronska, I. (Redackja naukowa), Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska, 2011, pp. 107-116

No hay comentarios:

Publicar un comentario